1. VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác vrátane súvisiacich dodávok a služieb pre výmenu vzduchotechniky vo výrobnej hale firmy BIOMIN, a.s. v obci Cífer.

Termín na predkladanie ponúk : do 27.03.2020 do 16:00

*Z dôvodu, že osoba podľa § 8 ZVO v predmetnej zákazke obdržala žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov, predlžuje lehotu na vypracovanie a predloženie ponúk do 17.04.2020.

Z dôvodu aktuálnej situácie budeme akceptovať aj ponuky zaslané mailom vo forme skenu. Prosím o zaslanie ponúk na email: tomasikova@bio-min.sk vo vyššie uvedenom termíne.

NA STIAHNUTIE:

Výzva na predkladanie ponúk vzduchotechnika

Výzva na predkladanie ponúk vzduchotechnika NEPLATNÁ

Prílohy k výzve vzduchotechnika Biomin a.s.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác vrátane súvisiacich dodávok a služieb pre výmenu osvetlenia vo výrobnej hale firmy BIOMIN, a.s. v obci Cífer.

Termín na predkladanie ponúk : do 29.06.2020 do 16:00

  • Z dôvodu, že osobe podľa § 8 ZVO bola v predmetnej zákazke doručená žiadosť o vysvetlenie výzvy na predkladanie ponúk a jej príloh, lehota na predkladanie ponúk sa predlžuje do 03.07.2020.

NA STIAHNUTIE:

Výzva na predkladanie ponúk osvetlenia opravená

Projektová dokumentácia opravená

Výzva na predkladanie ponúk osvetlenie – Neplatná

Prílohy k výzve osvetlenie č.1

Prílohy k výzve osvetlenie č.2

Prílohy k výzve osvetlenie č.3 – Neplatná

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác vrátane súvisiacich dodávok a služieb pre rekonštrukciu kotolne vo výrobnej hale firmy BIOMIN, a.s. v obci Cífer.

Termín na predkladanie ponúk: do 23.06.2021

NA STIAHNUTIE:

Výzva na predkladanie ponúk_rekonštrukcia kotolne

Projektová dokumentácia – rekonštrukcia kotolne

Energetický audit – rekonštrukcia kotolne

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY

Predmetom zákazky je dodanie tovaru podľa podmienok stanovených vo výzve na predloženie ponuky – tabletovací farmaceutický stroj.

Termín na predkladanie ponúk: do 28.04.2022

NA STIAHNUTIE:

Výzva na predkladanie ponúk_tabletovačka

Záznam z vyhodnotenia ponúk