Názov projektu

Zásadná inovácia produktu spracovania biologického odpadu vaječných škrupín na prírodný vápnik vo vysokej koncentrácii = atraktívny produkt 2017

Stručný popis projektu

Cieľom projektu je inovácia produktového radu výrobkov, nahradenie technologických krokov vykonávaných ručne automatizovanými postupmi, zlepšenie kvality ovzdušia v prašnom prostredí a zrovnoprávnenie pohlaví pri obsluhe zariadení pri výrobnom procese.